Jak na zdražování materiálu a jak si připravit smlouvu o dílo?

27.05.2022


Zdražování materiálů se dnes dotýká každého řemeslníka. Jeden týden naceníte zakázku a další týden je materiál například o 10% dražší. Je dobré na to myslet už ve smlouvě o dílo a to nejen při rostoucí inflaci nebo nedostatku materiálu. Vždy může být něco, co nečekaně zvedne cenu zakázky. 

A jak říká advokátka Jana Krouman, která nám pečlivě zpracovala tuto problematiku: "Lepší připraven, nežli překvapen."Cena díla může být v rámci smlouvy o dílo určena takto:

- pevnou částkou,

-odkazem na rozpočet (rozpočet úplný nebo neúplný),
-odkazem na způsob určení ceny,
-odhadem


Cena určená pevnou částkou 

 Zhotovitel smí cenu zvýšit pouze v případě, že nastala zcela mimořádná situace, která dokončení díla ztěžuje. O navýšení je však třeba se s objednatelem dohodnout. Pokud se s ním dohodnout nelze, je třeba se obrátit na soud, aby o této ceně rozhodl.


Cena určená závazným rozpočtem 

 Pravidla pro navýšení ceny jsou stejná jako v případě ceny určené pevnou částkou.


Cena určená neúplným rozpočtem 

 Cenu lze navýšit, jestliže se zvýší rozsah nebo nákladnost práce. Navýšení ceny je však třeba objednateli co nejdříve oznámit. V případě nepřiměřeně velkého navýšení však může objednatel od smlouvy odstoupit.


Cena určená odhadem 

 tuto cenu může zhotovitel překročit dle skutečné náročnosti a nákladnosti práce. U navýšení ceny o více než 10-20 % musí toto navýšení ceny objednateli co nejdříve oznámit. Pokud by tak neučinil, zaplatí mu objednatel pouze cenu původní, tedy určenou odhadem.


Cena určená odkazem na způsob jejího určení 

 Způsoby určení mohou být různé, vždy záleží na tom, co si strany mezi sebou dohodnou (např. cena bude určena podle ceny materiálu v době zhotovení).


Do smlouvy lze zakomponovat také jednoduchou cenovou doložku, která zajistí automatický nárůst ceny díla při nárůstu cen materiálů a dopravného. Ta může znít například následovně: "Dojde-li v průběhu realizace díla ke zvýšení cen materiálů a dopravného o více než 10 %, může zhotovitel cenu díla zvýšit o tento rozdíl. Pro posouzení cenových změn se přihlíží k cenám platným v době uzavření této smlouvy ve srovnání s cenami platnými v době, kdy byl zhotovitel povinen dílo provést." Tím budou veškeré negativní důsledky z růstu cen již předem odstraněny.

Smlouvu o dílo si lze sjednat také bez ceny. V takovém případě dílu odpovídá cena, která se hradí za stejné (podobné) dílo v době uzavření smlouvy. Pokud jde o ojedinělá nebo originální díla, je zcela nevhodné cenu neurčit, protože podobné dílo najdete stěží.

Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo je komplikovanou záležitostí, vždy doporučujeme poradit se s právníkem či advokátem, který zajistí, aby smlouva byla po právní stránce zcela v pořádku a byla co nejlépe zajištěna úhrada ceny díla.

Správně vyhotovená smlouva přizpůsobená konkrétnímu případu pomůže při řešení případných sporů.


Pokud by Vás zajímalo "jak dostat zaplaceno", podívejte se na náš další článek 

Jak dostat zaplaceno? | Mgr. Ing. Jana Krouman, BA, advokátka


  Pokud potřebujete řešit mnohem zapeklitější problém, můžete se obrátit přímo na advokátní kancelář. Máme pro vás 10 minut konzultace zdarma, tak proč se neporadit s odborníkem.