Jak dostat zaplaceno? | Mgr. Ing. Jana Krouman, BA, advokátka

28.03.2021

Jak dostat zaplaceno? Někdy se to zdá jako jasná věc. Přece udělám svoji práci a peníze budou na účtu včas tak, jak jsme se domluvili se zákazníkem nebo zaměstnavatelem. To pak přijde rychlé prozření, když je to jinak. Co s tím? Někdy z toho není cesty zpět, ale nemusí to tak být vždy. 

Víme o komplikacích s neproplacenými fakturami za práci, a proto jsme si pro vás spolu s advokátkou Janou Krouman připravili ty nejzákladnější body, které je třeba si pohlídat. 


1) Objednávka a sjednání práce 

• Po přijetí objednávky (ústně, písemně, e-mailem) doporučujeme požádat o její písemné potvrzení (napište klientovi do emailu shrnutí, co bylo dohodnuto - rozsah, termín, cena, splatnost, příprava staveniště... a nechte si to potvrdit). 

 • U větších projektů je vhodné uzavřít písemnou smlouvu o dílo - poraďte se s právníkem. 


2) Záloha 

• Nechte si zaplatit zálohu, která pokryje minimálně materiál. 

• U větších projektů může být záloh více. 


3) Změny objednávky 

• Jakékoli změny původní dohody (zejm. změna ceny, rozsahu práce, termínů) si nechte písemně potvrdit (postačí e-mailem). Napište klientovi do emailu shrnutí, jaká změna byl dohodnuta a požádejte o potvrzení. 

• Pokud se v průběhu práce zjistí problémy s předchozími etapami práce, nebo klient má (technologicky) nevhodné požadavky, písemně klienta informujte, že jím požadovaný postup nedoporučujete a proč; vyhnete se odpovědnosti za vady, které z toho vzniknou. 


4) Předání díla 

• Po dokončení prací a předání díla nechte zákazníka podepsat předávací protokol, zapište případné vady díla, pokud nějaké jsou. 


 5) Vystavení závěrečné faktury 

• Po předání díla a vyúčtování vystavte písemnou fakturu. Je důležité doručit fakturu - poslat doporučeně, nebo mailem a opět si nechat potvrdit přijetí mailu s fakturou. 


6) Neuhrazená faktura 

• Pokud zákazník fakturu neuhradí ve splatnosti, nečekejte, vyzvěte jej k úhradě, opět písemně. Pokud to bude bez reakce, nečekejte a kontaktujte advokáta. 

 • Čím déle je po splatnosti, tím více klesá pravděpodobnost úhradyPokud potřebujete řešit mnohem zapeklitější problém, můžete se obrátit přímo na advokátní kancelář. Máme pro vás 10 minut konzultace zdarma, tak proč se neporadit s odborníkem.