Schrott | Industrial bar and gallery

13.08.2020

Schrott, industriální bar a galerie v centru Brna. Prostor, kde dostanete namixováno umění s kovářstvím, svařováním, hromadou oceli a kovů. Koncerty, výstavy, skvělá atmosféra a dobré pivo. Prostě Místo, kde se nám hodně líbí.

 Ve Schrott Gallery v Brně stále probíhá výstava LightART: Výstava industriálních svítidel. Tato výstava je již třetím ročníkem a tradičně je tématem světlo. Sešli se tu kováři, zámečníci, rytci...prostě lidé, kteří rádi pracují s kovem, aby nám ukázali svoji kreativitu a um. I my máme tu čest jako WELDCREW vystavovat, děkujeme.

Výstavy jako tyto jsou velice důležité, je to cesta a možnost, jak zachovat tradici řemesla a ukázat i ostatním lidem, jaká je to nádhera, když se vytvoří dílo s přesahem a hodnotu mnohdy penězi nevyčíslitelnou.