MMA

20.06.2020

Obloukové svařování obalenou elektrodou.

Jedná se o nejstarší metodu obloukového svařování, ale stále velice aktuální. Flexibilní z hlediska jednoduchého zařízení a možnosti svařování různých kovových materiálů. Cenově dostupné zdroje, přídavné materiály a univerzálnost při svařování ve všech polohách. Nevýhodou je pomalejší postup při svařování, častá výměna elektrod, vznikající struska na povrchu sváru a její čistění, a také požadavek na vyšší zručnost svářeče.

--- MMA ---

Zkratka MMA vychází z anglického Manual Metal Arc. Číselné značení metody je dle mezinárodní normy (ISO 4063) - 111.

Z technologického pohledu se jedná o metodu, při které elektrický oblouku hoří mezi základním materiálem a obalenou elektrodou. Elektrický oblouk natavuje materiál a zároveň odtavuje elektrodu. Ta je složena z kovového jádra a obalu, který se v průběhu svařování mění na plyn a vytváří ochranu před působením okolní atmosféry.

Metoda se používá při svařování běžné nelegované oceli, vysokolegované/nerezové oceli, litiny, hliníku a slitin hliníku či slitin mědi. Své využití najde také při vytváření návarů, drážkování i vytáčení zlomených šroubů.

Metoda MMA je vhodná pro materiály od tloušťky 1,5 mm - v domácích dílnách, zámečnické výrobě, přednostně v montážním využití. Z průmyslů strojírenský, stavební, těžební, lodní, potrubní systémy, tlakové nádoby a další. 


Text: Weldcrew