MIG/MAG

20.06.2020

Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu.

Velice aktuální a používaná metoda, mezi svářeči známá jako "CéÓ-čko" nebo svařování v ochranné atmosféře. Z hlediska náročnosti jedna z jednodušších metod díky automatickému systému podávaní drátu z cívky. Ke svařovacímu zdroji je potřebná tlaková láhev s ochranným plynem, čímž se stává zařízení oproti metodě MMA náročnější na provoz, manipulaci i finance.

--- MAG ---

Zkratka MAG vychází z anglického Metal Activ Gas. Číselné značení metody je dle mezinárodní normy (ISO 4063) - 135.

Z technologického pohledu se jedná o metodu, při které elektrický oblouk hoří mezi základním materiálem a odtavujícím se drátem. Drát/přídavný materiál je z cívky dodáván přes podávací zařízení až do hořáku. Ochranu před působením okolní atmosféry tvoří aktivní plyn CO2 (Oxid uhličitý), CO2/Ar (směs Oxid uhličitý/Argon) nebo O2/Ar (směs Kyslík/Argon) přiváděné z tlakové láhve až do hořáku a místa svařování. Díky automatizaci procesu je menší náchylnost na vznik vad ve sváru.

Metoda se používá při svařování běžné nelegované oceli a vysokolegovaných/nerezových ocelí.

Metoda MAG je vhodná pro nelegované oceli již od tloušťky 0.8 mm, pro nerez od 1.0 mm - především v uzavřeném dílenském prostředí, kde nehrozí narušení ochranné atmosféry okolními vlivy (vítr). Automatizace procesu zvyšuje produktivitu práce, díky tomu je vhodná pro sériovou výrobu. Z průmyslu dopravní, strojírenský nebo stavební. Své silné uplatnění má také v zámečnické výrobě, autoopravárenství, ale také v domácích dílnách.


Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochraně inertního plynu.

Zařízení a zdroj jsou totožné jako v případě metody MAG. Pouze změnou ochranného plynu a přídavného materiálu se nám mění metoda z MAG-u na MIG, čím přecházíme ze svařování oceli na materiály jako hliník, titan a další.

--- MIG ---

Zkratka MIG vychází z anglického Metal Inert Gas. Číselné značení metody je dle mezinárodní normy (ISO 4063) - 131.

Z technologického pohledu se jedná o metodu, při které elektrický oblouk hoří mezi základním materiálem a odtavujícím se drátem. Drát/přídavný materiál je z cívky dodáván přes podávací zařízení. Ochranu před působením okolní atmosféry tvoří inertní plyn Ar (Argon), nebo Ar/He (směs Argon/Hélium) přiváděn z tlakové láhve až do hořáku a místa svařování. Díky automatizaci procesu je menší náchylnost na vznik vad ve sváru.

Metodu můžeme využít při svařování hliníku a jeho slitin, mědi a slitin mědi, titanu a obecně lehkých svařitelných kovů.

Metoda MIG je vhodná pro materiály od tloušťky 1,5 mm - využitelná především v uzavřeném dílenském prostředí, kde nehrozí narušení ochranné atmosféry okolními vlivy (např. vítr). Automatizace procesu zvyšuje produktivitu práce. Díky tomu je vhodná pro sériovou výrobu nebo v zámečnické a strojírenské výrobě.


Text : Weldcrew