MARTIN JACKULIAK | MAD.BLACKSMITH

10.02.2021


Remeslo podedil po tatkovi, miluje kov a technológie stým spojené. Chce vidieť za sebou kus odvedenej práce a chce aby bola vidieť z ďaleka. Fascinuje ho festival Burning man v Nevadskej púšti, ktorého by sa chcel zúčastniť. Dáva si výzvy aby musel riešiť nové problémy, aby nadobudol nové poznatky, ktoré ho posúvajú vpred. 


MARTIN JACKULIAK  |  INSTAGRAM  @mad.blacksmith