Číselné značení metod svařování.

12.01.2021

Číselné značení metod svařování se používá ke rozdělení a jasnému definování konkrétních metod. Vychází z mezinárodní normy ISO 4063 a dané značení můžete najít např. v postupech svařování (WPS) nebo na certifikátech.

Značení se skládá ze tři číselného kódu, kde první číslice vyjadřuje hlavní skupinu a další čísla podskupinu, např. metoda TIG má číselné značení 141

111 - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou

12 - Svařování pod tavidlem

121 - Svařování pod tavidlem drátovou elektrodou

122 - Svařování pod tavidlem páskovou elektrodou

125 - Svařování pod tavidlem plněnou elektrodou.

131 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu.


132 - Obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu.


133 - Obloukové svařování plněnou elektrodou s kovovým práškem v inertním plynu.


135 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu.


136 - Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu.


138 - Obloukové svařování plněnou elektrodou s kovovým práškem.


141 - Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu.


142 - Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu bez 

přídavného materiálu. 

MMA Manual metal arc welding |  SMAW Shielded metal arc welding. 

SAW Submerged arc welding. 

SAW Submerged arc welding with solid wire electrode. 

SAW Submerged arc welding with strip electrode. 

SAW Submerged arc welding with tubular cored electrode. 

MIG Metal inert gas welding with solid wire electrode | 

GMAW Gas metal arc welding using inert gas and solid wire electrode.

MIG Metal inert gas welding with flux cored electrode |

FCAW Flux cored arc welding. 

MIG Metal inert gas welding with metal cored electrode | 

GMAW Gas metal arc welding using inert gas and metal cored wire. 

MAG Metal active gas welding with solid wire electrode | 

GMAW Gas metal arc welding using active gas with solid wire electrode.

MAG Metal active gas welding with flux cored electrode | 

FCAW Gas metal arc welding using active gas and flux cored electrode.

MAG welding with metal cored electrode | 

GMAW Gas metal arc welding using active gas and metal cored electrode.

TIG welding with solid filler material (wire/rod) | 

GTAW Gas tungsten arc welding using inert gas and solid filler material (wire/rod). 

TIG - Autogenous TIG welding | Autogenous gas tungsten arc welding using inert gas.