Metoda MMA, neboli obalená elektroda.

MMA

20.06.2020

OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU