Odbornost článku kontrolována členy zkušební organizace 

20.06.2020