JAN DOSTÁL | SOCHAŘ

15.01.2021


Jan Dostál. Ve své tvorbě pracuje s různými materiály, do nichž se snaží zachytit vizi, kterou spatřuje a nachází v realitě. Prostřednictvím redukce reality do geometrických tvarů postupně skládá a vytváří kompozici díla.


JAN DOSTÁL  |  WEB www.jandostal.com  | INSTAGRAM @dostyshonza  |  FACEBOOK @jandostal.comm